กระดูกสันหลังคดเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ  พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตก่อนเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 10-15 ปี) ทั้งนี้ผู้ป่วยมักไม่ทราบว่าตัวเองมีความผิดปกติเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ แต่คนรอบข้างสามารถสังเกตข้อบ่งชี้การเกิดกระดูกสันหลังคดได้จากสรีระที่มีลักษณะดังนี้ 

  • ระดับไหล่สองข้างไม่เท่ากัน
  • กระดูกสะบักสองข้างโก่งนูนไม่เท่ากัน
  • ร่องเอวสองข้างไม่เท่ากัน
  • ระดับสะโพกสองฝั่งไม่เท่ากัน
  • เมื่อก้มตัวลงจะเห็นไหล่เทไปด้านใดด้านหนึ่ง

ทั้งนี้สามารถยืนยันได้จากการดูฟิล์ม x-ray ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ากระดูกสันหลังคดหรือไม่ และมีการคดในรูปแบบใด (แบบ C ซึ่งมีโค้งเดียว หรือแบบ S ซึ่งมีสองโค้ง)

แนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด

เนื่องจากโรคกระดูกสันหลังคดนั้นไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงและส่วนใหญ่เด็กที่เป็นกระดูกสันหลังคดอาจไม่มีอาการเจ็บปวด ดังนั้นในกรณีที่องศาของการคดยังไม่มากแพทย์ส่วนใหญ่มักจะให้คำแนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรจนกว่าองศาของการคดจะมากถึงระดับหนึ่งแพทย์จึงจะแนะนำให้ตัดเสื้อเกราะหรือทำการผ่าตัด

อย่างไรก็ตามการปล่อยให้เด็กใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่มีการปรับตัวอาจทำให้เด็กเสียบุคลิก ขาดความมั่นใจเรื่องรูปลักษณ์ของตัวเองและผลเกิดผลในระยะยาวอันเนื่องจากร่างกายที่ไม่สมดุลจะส่งผลให้กล้ามเนื้อสองฝั่งทำงานไม่เท่ากัน ด้านที่รับภาระมากกว่าอาจเกิดการเจ็บปวดหรือส่งผลให้อวัยวะบางอย่างเสื่อมเร็วกว่าที่ควร

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด

การออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับผู้มีกระดูกสันหลังคดจะสามารถช่วยพัฒนากล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกให้สามารถรับมือกับความโค้งที่ผิดรูปและช่วยปรับท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การยืน, การเดิน, การนั่ง, การเล่นกีฬา ที่ถูกต้องไม่ไปส่งเสริมให้เกิดความโค้งของกระดูกมากขึ้น

แม้ว่าแพทย์ส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยชะลอหรือยับยั้งองศาของกระดูกสันหลังให้ดีขึ้น แต่ ในต่างประเทศมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลด้วยเทคนิคพิเศษจะช่วยชะลอ, ยับยั้งหรือแม้แต่ลดองศาของกระดูกสันหลังคดได้ (อ้างอิง :  บทวิจารณ์การออกกำลังเฉพาะสำหรับโรคกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุของสถานบัน 7 แห่งของยุโรป 

https://scoliosisjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13013-016-0076-9 )

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดที่เฮลตี้หนิง สตูดิโอ, ภูเก็ต

ที่เฮลตี้หนิงสตูดิโอ มีคลาสการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยกระดูสันหลังคด ซึ่งดูแลโดยบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับท่าทางให้เข้าสู่สมดุลตามหลักกายวิภาค, มีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงป้องกันการเจ็บปวดจากโรค, สามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำในการรักษาท่าทางที่เหมาะสมสำหรับกิจวัตประจำวัน  ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจตัดเสื้อเกราะด้วย 

สำหรับแนวทางการดูแลของ Healthy Ning Studio นั้นจะอ้างอิงจาก Schroth Method ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการใช้เทคนิคการออกกำลังกายเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด  โดยรูปแบบการออกกำลังกายและท่าที่ใช้ฝึกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแต่อยู่บนพื้นฐาน 3 ประการคือ

  1. ความสมดุลของกล้ามเนื้อทั้งสองฝั่ง
  2. การหายใจเข้าสู่ฝั่งที่เป็นโค้งเว้าของกระดูกสันหลัง
  3. สร้างการตื่นรู้ของการจัดท่าทางที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Schroth Method   https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/scoliosis/schroth-method-for-scoliosis

ภาพเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกระดูกสันคด ที่ดูแลด้วยการออกกำลังกายที่ Healthy Ning Studio

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด สามารถสอบถามได้ที่ครูหนิง 099 8797142